ยังไม่ได้ลงทะเบียน? เปิดบัญชี

ล็อคอิน
กู้คืนรหัสผ่าน!

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

Ethereum: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

2019-08-20 11:34:12

สถานการณ์สมมติ
Strategy ประจำสัปดาห์
คำแนะนำ BUY STOP
จุดเข้า 210.00
Take Profit 235.00, 250.00
Stop Loss 194.00
Key levels 156.25, 173.00, 187.50, 207.00, 235.00, 250.00
สถานการณ์ทางเลือก
คำแนะนำ SELL STOP
จุดเข้า 180.00
Take Profit 156.25
Stop Loss 200.00
Key levels 156.25, 173.00, 187.50, 207.00, 235.00, 250.00
เพิ่มเติม
กลับไป