ยังไม่ได้ลงทะเบียน? เปิดบัญชี

ล็อคอิน
กู้คืนรหัสผ่าน!

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

Ni225: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

2019-08-20 11:06:21

สถานการณ์สมมติ
Strategy Intraday
คำแนะนำ SELL STOP
จุดเข้า 20387.00
Take Profit 19980.00
Stop Loss 20593.00
Key levels 19804.45, 19979.80, 20169.33, 20387.07, 20593.00, 20703.83, 20870.38, 21150.69, 21359.98, 21739.07
สถานการณ์ทางเลือก
คำแนะนำ BUY STOP
จุดเข้า 20704.00
Take Profit 20870.00
Stop Loss 20593.00
Key levels 19804.45, 19979.80, 20169.33, 20387.07, 20593.00, 20703.83, 20870.38, 21150.69, 21359.98, 21739.07
เพิ่มเติม
กลับไป