ยังไม่ได้ลงทะเบียน? เปิดบัญชี

ล็อคอิน
กู้คืนรหัสผ่าน!

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

XAG/USD: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

2019-08-20 10:54:05

สถานการณ์สมมติ
Strategy Intraday
คำแนะนำ SELL STOP
จุดเข้า 16.80
Take Profit 16.05
Stop Loss 17.05
Key levels 15.23, 15.58, 16.05, 16.30, 16.54, 16.80, 17.03, 17.17, 17.40
สถานการณ์ทางเลือก
คำแนะนำ BUY STOP
จุดเข้า 17.08
Take Profit 17.50
Stop Loss 16.90
Key levels 15.23, 15.58, 16.05, 16.30, 16.54, 16.80, 17.03, 17.17, 17.40
เพิ่มเติม
กลับไป