ยังไม่ได้ลงทะเบียน? เปิดบัญชี

ล็อคอิน
กู้คืนรหัสผ่าน!

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

ATT Inc: การวิเคราะห์คลื่น

2019-08-20 09:27:11

สถานการณ์สมมติ
Strategy ประจำสัปดาห์
คำแนะนำ BUY
จุดเข้า 35.38
Take Profit 37.37
Stop Loss 34.70
Key levels 30.00, 31.47, 33.02, 37.37
สถานการณ์ทางเลือก
คำแนะนำ SELL STOP
จุดเข้า 32.95
Take Profit 31.47, 30.00
Stop Loss 33.45
Key levels 30.00, 31.47, 33.02, 37.37
เพิ่มเติม
กลับไป