ยังไม่ได้ลงทะเบียน? เปิดบัญชี

ล็อคอิน
กู้คืนรหัสผ่าน!

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

Ripple: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

2019-05-22 10:56:14

สถานการณ์สมมติ
Strategy Intraday
คำแนะนำ BUY STOP
จุดเข้า 0.4150
Take Profit 0.4394, 0.4638, 0.4882
Stop Loss 0.4000
Key levels 0.3418, 0.3906, 0.4395, 0.4638, 0.4882
สถานการณ์ทางเลือก
คำแนะนำ SELL STOP
จุดเข้า 0.3900
Take Profit 0.3418
Stop Loss 0.4100
Key levels 0.3418, 0.3906, 0.4395, 0.4638, 0.4882
เพิ่มเติม
กลับไป